dane do wzorów – tylko zwyczajne zgromadzenie wspólników