Co to jest pełnomocnictwo? | Formularze pełnomocnictwaPower of attorney forms

Pełnomocnictwo to dokument, z którego wynika, że dany adwokat może działać na rzecz i w imieniu danej osoby lub instytucji. Czynności adwokata – co do zasady – mają dokładnie takie same skutki jak czynności dokonane przez klienta osobiście.

Adwokat nie może reprezentować osoby, która mu nie udzieliła pełnomocnictwa. Dlatego prawdopodobnie zostaną Państwo poproszeni o podpisanie takiego dokumentu wraz z umową zlecenia prowadzenia sprawy.

Poniżej znajdą Państwo formularze pełnomocnictw udzielanych Adwokatowi Agacie Klimie-Nowak w przypadku powierzenia jej prowadzenia sprawy. W formularzu należy podać dane Mocodawcy (tj. klienta) oraz informacje dotyczące sprawy (czego dotyczy, przed jakim sądem lub organem się toczy, jaka jest sygnatura akt sprawy).

PEŁNOMOCNICTWO DLA OSOBY FIZYCZNEJ

pełnomocnictwo osoba fizyczna

PEŁNOMOCNICTWO DLA OSOBY PRAWNEJ

pełnomocnictwo osoba prawna

Uprzejmie proszę o dokładne zapoznanie się z treścią pełnomocnictwa przed jego podpisaniem.

Z poważaniem,

AKNIf you intend to commission a case, you will be asked to sign a power of attorney, which will enalble us to act on your behalf.

Here is the form for natural persons

pełnomocnictwo osoba fizyczna

and for other entities.

pełnomocnictwo osoba prawna

Bilingual version will be available soon.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *