An abuse of the substantive right and implied warranty for defects deadlines

I run all appointed cases with commitment and diligence, employing all my experience and acquired skills

#

Contact me

Kancelaria Adwokacka
ul. Tkacka 55
70-556 Szczecin
tel. +48 91 8315383
mob. +48 601 746 019
e-mail: adwokat@akn.szczecin.pl

An abuse of the substantive right and implied warranty for defects deadlinesDnia 20 czerwca 2013 r. Sąd Najwyższy w składzie 7 sędziów podjął uchwałę (sygn. akt: III CZP 2/13), zgodnie z którą przepis art. 5 k.c. (nadużycie prawa podmiotowego) nie ma zastosowania do upływu terminu przewidzianego w art. 568 § 1 k.c., czyli do upływu terminu wygaśnięcia rękojmi sprzedawcy za wady fizyczne.

 

Choć wcześniej zdarzało się , że orzekające w takich sprawach sądy stosowały art. 5 k.c. i – traktując sprzedawcę jako podmiot “silniejszy” – przychylały się do żądań nabywców pomimo upływu ustawowych terminów i wygaśnięcia roszczeń. Teraz nie będzie to możliwe. Źródło: www.sn.pl

Przypominam, że o pokrewnej kwestii (odpowiedzialności za niezgodność towaru z umową) pisałam na blogu “Prawo dla przedsiębiorczych”. Zapraszam do zapoznania się z wpisem na ten temat.