Kodeks Napoleona wciąż żywy… w PolsceNapoleon’s Code still applicable… in Poland

Zgodnie z uchwałą Sądu Najwyższego z dnia 27 czerwca 2013 r. (sygn. akt: III CZP 29/13), przepis art. 713 Kodeksu Cywilnego Napoleona może stanowić samodzielną podstawę dokonania wpisu w księdze wieczystej prawa własności nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa.

Dodam, że Kodeks Napoleona obowiązuje we Francji od 1804 r. do dziś, zaś na ziemiach polskich obowiązywał w okresie Księstwa Warszawskiego. Stary, ale jary!

Zgodnie z uchwałą Sądu Najwyższego z dnia 27 czerwca 2013 r. (sygn. akt: III CZP 29/13), przepis art. 713 Kodeksu Cywilnego Napoleona może stanowić samodzielną podstawę dokonania wpisu w księdze wieczystej prawa własności nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa.

Dodam, że Kodeks Napoleona obowiązuje we Francji od 1804 r. do dziś, zaś na ziemiach polskich obowiązywał w okresie Księstwa Warszawskiego. Stary, ale jary!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *