SN: Art. 5 k.c. nieskuteczny przy przekroczeniu przez nabywcę terminów rękojmi za wady rzeczyAn abuse of the substantive right and implied warranty for defects deadlines

Dnia 20 czerwca 2013 r. Sąd Najwyższy w składzie 7 sędziów podjął uchwałę (sygn. akt: III CZP 2/13), zgodnie z którą przepis art. 5 k.c. (nadużycie prawa podmiotowego) nie ma zastosowania do upływu terminu przewidzianego w art. 568 § 1 k.c., czyli do upływu terminu wygaśnięcia rękojmi sprzedawcy za wady fizyczne.

Choć wcześniej zdarzało się, że orzekające w takich sprawach sądy stosowały art. 5 k.c. i – traktując sprzedawcę jako podmiot „silniejszy” – przychylały się do żądań nabywców pomimo upływu ustawowych terminów i wygaśnięcia roszczeń. Teraz nie będzie to możliwe. Źródło: www.sn.pl

Przypominam, że o pokrewnej kwestii (odpowiedzialności za niezgodność towaru z umową) pisałam na blogu „Prawo dla przedsiębiorczych”. Zapraszam do zapoznania się z wpisem na ten temat.

Dnia 20 czerwca 2013 r. Sąd Najwyższy w składzie 7 sędziów podjął uchwałę (sygn. akt: III CZP 2/13), zgodnie z którą przepis art. 5 k.c. (nadużycie prawa podmiotowego) nie ma zastosowania do upływu terminu przewidzianego w art. 568 § 1 k.c., czyli do upływu terminu wygaśnięcia rękojmi sprzedawcy za wady fizyczne.

 

Choć wcześniej zdarzało się , że orzekające w takich sprawach sądy stosowały art. 5 k.c. i – traktując sprzedawcę jako podmiot „silniejszy” – przychylały się do żądań nabywców pomimo upływu ustawowych terminów i wygaśnięcia roszczeń. Teraz nie będzie to możliwe. Źródło: www.sn.pl

Przypominam, że o pokrewnej kwestii (odpowiedzialności za niezgodność towaru z umową) pisałam na blogu „Prawo dla przedsiębiorczych”. Zapraszam do zapoznania się z wpisem na ten temat.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *